Mijn favorieten

WOZ


De gemeente bepaalt de waarde van alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen. Iedere belastingplichtige krijgt die WOZ-waarde op een WOZ-beschikking. Wanneer u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde dan kunt u hier bezwaar tegen aantekenen. Hierbij kan AWM-makelaardij u van dienst zijn. Zij zijn WOZ-gecertificeerd en hebben veel ervaring op het gebied van taxatierapporten en bezwaren. Het afgelopen jaar zijn van de ca. 100 opgestelde rapporten en bezwaren tot dusver ca. 95% gehonoreerd.
 
Wanneer bezwaar?
U kunt bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde van uw huis. De beschikking met de WOZ-waarde van uw huis valt jaarlijks tussen 1 februari en 1 maart in de bus. Na ontvangst van een nieuwe beschikking heeft u 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen.
Het is mogelijk tussentijds een nieuwe beschikking aanvragen. Dat kan alleen op het moment dat u de nieuwe eigenaar wordt van een woning via koop of vererving.

Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?
De WOZ-waarde  wordt gehanteerd bij het vaststellen van de hoogte van allerlei belastingen en toeslagen. De hoogte van de WOZ-waarde is hmarga mohlmannierdoor, via allerlei wegen, direct van invloed op uw portemonnee.
·       Onroerend zaak belasting; (eigenaren)
·       Waterschapslasten
·       Huurwaardeforfait
·       Erfbelasting
·       Box 3 - eigen vermogen
·       Berekening zorgtoeslag
 
Hoe werkt het:
AWM makelaardij werkt samen WOZ-expertise, gedreven door Marga Möhlmann.
U kunt contact met ons opnemen indien u overweegt om bezwaar te maken.
Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:
·       personalia
·       taxatieverslag – op te vragen bij de gemeente
·       de hoogte van de beschikking
Nadat wij deze gegevens hebben ontvangen wordt een opdrachtformulier en een volmacht aan u toegestuurd.
Aan de hand hiervan wordt beoordeeld of het zinvol is bezwaar te maken. Als dit het geval is dan geeft WOZ-expertise, AWM-makelaardij opdracht om een taxatierapport te maken van het pand. Dit taxatierapport wordt vergezeld van een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente.
Daarop volgt een concept uitspraak. De mogelijkheid bestaat dat wij gehoord willen worden.
Daarna volgt er een definitieve uitspraak. Mochten wij van mening zijn dat de waarde onvoldoende of niet is verlaagd, dan laten wij de waarde nogmaals toetsen bij de rechtbank. Dit kan eventueel nog gevolgd worden door een toets bij het hof en ten slotte kan de procedure worden getoetst bij de hoge raad.
 
Wat kost het:
Gebruik maken van deze dienst geschied op basis van “no cure, no pay”
Bij gehonoreerd bezwaar worden de kosten vergoed door de gemeente op basis van de algemene wet bestuursrecht. Derhalve is deze dienst niet gratis maar u vergoed alleen het bedrag aan ons dat u van de gemeente ontvangt.